©  Foto:

Kystfiskeri - Tunnerup

Sæson:
Forår, efterår og vinter, for ørreder. Hornfisk i maj og en måned frem.

Fiskeart:
havørred og hornfisk

Fiskestræk:
Tangbælterne ligger langt ude, så der skal påregnes vadning for at kunne fiske effektivt. Bunden består overvejende af sandrevler afløst af enkelte større sten og tangbælter længere ude. Waders er nødvendige. Nogle steder kan man vade helt ud hvor fiskene er, andre steder er det en fordel at kunne kaste langt.  

Vejrforhold:
Ved hård pålandsvind forringes fiskeriet af tang og uklart vand, men ofte kan man alligevel fiske når blot man vader ud. Under de forhold kan fiskeriet være allerbedst.