©  Foto:

Lindeskovkirken

Lindeskovkirken er byens nye moderne kirke, som har alterudsmykning af kunstner Per Bruun.

Orglet har 20 stemmer.

Adgang kan ske ved at kontakte kirketjener Jane Ljungquist på tlf. 54850987.