©  Foto:

Naturskolen ved Maribo Søndersø

Naturskolens enestående beliggenhed lige ned til søbredden af Maribo Søndersø, åbner mange muligheder for spændende oplevelser i naturen. Med sine 8 ha. offentlige arealer, ejet af Lolland Kommune, er det et af de få steder i Naturparken, man kan komme helt tæt på søen. Overnatningsfaciliteterne gør det muligt for skoler eller andre grupper, at opleve Naturpark Maribosøernes natur- og kulturhistorie mere intenst i et længere tidsrum.

Hvem kan bruge skolen

Naturskolen kan benyttes af skoler til at flytte undervisningen direkte ud i naturen og udvide mulighederne for undervisning i biologi, natur- og miljøforhold. Stedet er velegnet til kortere eller længere lejrskoleophold, hvor klassen foruden det faglige indhold også kan styrke det sociale sammenhold. Målgruppen for undervisning på naturskolen er især børn i grundskoleforløbet. Dernæst daginstitutioner, ungdomsuddannelser og området inden for voksenundervisning.

Undervisning af naturvejleder

Naturpark Maribosøerne har sin egen naturvejleder, som tilbyder undervisning på naturskolen for skoler og andre uddannelsesinstitutioner, som et led i prisen.

Naturskolen med omgivende arealer ejes af Lolland Kommune, som står for driften af bygninger og arealer og varetager ophold og undervisning.

http://www.naturparkmaribo.dk/

Oplev turen med smartphone app’en ”Det Naturlige Lolland”. Du bliver guidet rundt med GPS, og får billeder, historier og information undervejs. Find turen i kategorien ”Maribosøerne-Maribo Søndersø”. Scan koden og hent app’en eller find den i App Store eller Google Play.