©  Foto:

Nørre Kirkeby Kirke

Den tårnløse Nørre Kirkeby kirke er opført i sidste halvdel af 1100-tallet af kløvet kampesten og afsluttet foroven med kridtsten. Den hører således til de ældste kirker i landsdelen. Ved en restaurering har man fundet kalkmalerier udført omkring år 1200, disse er dog overkalket igen. Kirken har 2 indgange, en for kvinder og en for mænd.

Kirken er åben efter aftale med graver Bjarne Mortensen på tlf. 29264382.