©  Foto:

Østofte Kirke

Østofte Kirke er bygget af røde munkesten.

Apsis, kor og skib er opført i romansk tid før 1200.

Fra gotisk tid stammer tårnet og et våbenhus, som senere er taget i brug som ligkapel.

I 1656 opførtes på skibets nordlige side en stor korsarm.

Kirken åben ca. kl. 08.00-15.00 kontakt graveren først Charlotte Feltsen tlf. (+45) 54 78 96 41