©  Foto:

Rødbyhavn Kirke

Rødbyhavn kirke er en moderne rødstenskirke indviet i1966. Først i 1972 blev sognet et selvstændigt sogn. Indtil da blev Rødbyhavn sogn betjent af en kapellan under sognepræsten i Rødby.

Krucifikset over alteret er lavet af billedhugger Erik Bischoff, Nysted. Det er besøgendes stadig uudtømmelige diskussionsemne, utraditionelt og stærktvirkende som rummets eneste egentlige kunstgenstand.

Prædikestolen og alterskranken i eg er skænket af Kaj Munks Mindefond.

Granitdøbefonten er skænket af Maribo Domkirke.

På alteret står en  utraditionel syvarmet tinlysestage. Den symboliderer kirkent tilknytning til havet. Skibet er en model af skonnerten ”Syltholm”, der blev bygget på Thurø i 1905.

Orglet blev installeret i 1976. Før den tid havde man haft et lille harmonium til at ledsage salmesangen. Orgelet er bygget af Bruno Christensen og sønner i Terkelsbøl i Sønderjylland. Det har 12 stemmer, 2 manualer og pedal. 

Ved større kirkelige begivenheder, f.eks. jul og konfirmation, kan menighedssalen inddrages som en del af kirkerummet ved åbning af foldedøre. I menighedssalen hænger et maleri af Allan Skuldbøl. Det forstiller de 10 brudejomfruer. Det er købt i 2000.

Kirke kan almindeligvis beses, når kirketjeneren er på arbejde, sædvanligvis tirsdag - fredag, 10-12, såfremt der ikke er en kirkelig handling.