Saksfjed-Hyllekrog Naturområde

Berømte havørne i Saksfjed, vilde heste eller udkig oppe fra Hyllekrog Fyr !

 

Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks største naturreservater, og er et af de vigtigste træksteder for rovfugle samt levested for vandfugle. 

I reservatet kan man også opleve det berømte, ynglende havørnepar, de vilde heste, der græsser sammen med økologiske kvæg og en stor bestand af dåvildt - alt sammen krydret med en spændende flora og fauna. 

Hyllekrog Fyr
For enden af Hyllekrog-tangen ligger Hyllekrog Fyr, hvor der er fri adgang. Dog er den yderste del af tangen er lukket af i perioden fra 1. marts til 15. juli på grund af fuglenes yngletid.
Oppe fra fyret får man en storslået udsigt over området med det rige fugleliv - og måske er man heldig at se sæler og edderfugle. På sin vej til fyret  kommer man forbi Ninas Hus, som er en tidligere jagthytte.

Berømte havørne
Naturreservatet har i en årrække haft besøg af flere havørne, hvoraf et bestemt par nu er fast ynglepar. De har opnået en vis grad af berømmelse efter opsætning af webcam ved parrets rede. Der sendes live i haveørneparrets yngleperiode fra tidlig forår henover sommeren til efteråret, når ungerne forlader reden. Dette års udsendelse kan ses her.

Man kan også godt opleve det berømte havørnepar i virkeligheden. Der er dog oprettet en færdselsfri zone omkring reden, og der opfordres generelt til hensigtsmæssig, stille og rolig opførsel.
Det anbefales desuden at medbringe en kikkert eller et teleskop for at få det fulde udbytte.

Fugleliv hele året
Om foråret kan man på sydsiden af Hyllekrogtangen opleve flere forskellige arter vadefugle. 
Om sommeren er der blandt andet mange svaner, der bruger området til at fælde de store svingfjer og derfor ikke kan flyve. 
Om efteråret passerer mange tusinde rovfugle over Saksfjed på vej mod syd. Derudover kan man opleve et kæmpetræk af vandfugle ved kysten. 
Om vinteren kan man nord for Hyllekrog se særligt mange knopsvaner - op mod 10.000. 

Guidede ture
Der afholdes en del guidede rovfugleture, som er gratis og for alle. Turene beskrives og annonceres her.
Der findes borde, bænke i den nordlige del.

Naturcenter Lyttesholm
På vej til Hyllekrog passerer man Naturcenter Lyttesholm, hvor der er udstillinger og der laves forskellige arrangementer, fx ringmærkning. Herudover er der sheltere, bålplads og wc. Læse mere om Naturcentret her. 

Sommerhuse ved Brunddragene
Omkring 1930 blev der opført en række små primitive sommerhuse, hvoraf de første blev bygget af genbrugsmaterialer, og nogle var bygget af transportkasser fra Fordbiler.
Der er ca. 50 sommerhuse lige bag diget, samlet på en lang række, som blev fredet i 1974. Der er ikke er elektricitet og vand i området. Der er dog senere kommet telefon.
Læs mere om historien på Historisk Atlas.