©  Foto:

Skelby Kirke

Med det svære tårn og forholdsvis højt beliggende syner Skelby Kirke vidt i landskabet, når man kommer ad landevejen.

Omkring år 1200 blev der bygget en romansk teglstenskirke her. Rester af vestgavlen kan ses indmuret i tårnet, som er bygget omkring år 1400.

I 1857 har kirken været i stærk forfald, og derfor blev skib og kor nedrevet og opbygget i gule mursten.

Indvendig er kirken smuk og hyggelig med varme farver fra 1961.

Af kirkens gamle inventar er først og fremmest bevaret døbefonten fra Gotland. Den dybe ottekantede kumme er forsynet med kraftige relieffer, der viser: Kristi fødsel - De hellige Trekonger - Flugten til Ægypten - Korsegangen - Kristi nagling til korset og Kristus i de dødes rige.

Det næstældste inventar er korbuekrucifikset fra omkring det fjortende århundrede 1300.

Del dine øjeblikke: