©  Foto:

Søholt Barokhave

Besøg en af landets ældst bevarede barokhaver ved Søholt Gods. Haven er anlagt i 1690’erne med geometriske mønstre som cirkler, kvadrater og rette linjer.

Det store haveanlæg blev anlagt efter datidens franske havekunst forbillede, som bl.a. kan opleves på Versailles, med stramme alléer og stier omkranset af geometriske hække.

Barokhaven lå midt for Søholts dengang trefløjede hovedbygning, så haven var forbundet symmetrisk i lige linjer med hovedhuset.

I dag ligger haven øst for det nuværende Søholt og er renoveret i en tro udgave af sin oprindelse og historie og samtidig overkommelig ift vedligeholdelse.

Haven indeholder springvand, fontæne, frugthave og højt græs med slåede stier. To rækker hække omkranser en cirkel, hvor der er magnolia, paradisæbler, bærmistel og japanske kirsebær – blomstringsrum med hvide og lyserøde farver i foråret og røde, gul og orange farver i efteråret.

Besøg haven
Barokhaven er åben for besøgende.

Parkering øst for haven via Søholtvej, 4930 Maribo. 

Læs mere på Søholts hjemmeside her.