©  Foto:

Systofte Kirke

Systofte kirke er opført af gule mursten og den ligner en norsk stavkirke indeni, hvilket man dog ikke kan se udefra.
 
Tårnet er fra år 1400, muligvis ældre.

Alteret er et interessant træskærerarbejde fra 1600-tallet udført af Jørgen Ringnis.

Der er fra kirketårnet en flot udsigt - helt til Farø-broerne.