©  Foto:

Torkilstrup Kirke

Torkilstrup kirken er opført af kløvet kamp- og kridtsten samt kalket hvid.
Kirken har på grund af sin usædvanlige korforlængelse og langstrakt udseende fået tilnavnet "Lange Maren".

I kirken finder man:

Gravkælder  Romansk Granitdøbefont Unggotisk korbuekrucifiks Salmedigteren B.S. Ingemann blev i 1789 født  i Torkilstrup Præstegård.

Åben kun efter aftale med graver Niels Ubbesen på tlf. 21475789