©  Foto:

Utterslev Kirke

Utterslev Kirke har halvrund apsis. Såvel tårn som våbenhus er prydet med smukke blændinger.

Altertavlen har en smuk ramme af egetræ. Det oprindelige midterparti af tavlen er fjernet og erstattet med et kristusmaleri af Dorph.

Prædikestolen er et billedskærerarbejde fra 1628.

Kirketjener/graver Utterslev: Kim Zarp.

Nøgle til kirken kan evt. lånes i præstegården. Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen har træffetid alle hverdage.

Graveren er at træffe daglig på kirkegården (undtagen mandag).