©  Foto:

Vindeholme Skov

Vindeholme skov ligger helt ud til Østersødiget på det sydvestlige Lolland. Sammen med Kongeskoven er den det eneste egentlige skovområde i denne del af Lolland, der præges af store flade marker. - Landets største naturlige lindebevoksning samt bladskov.

· Lindeskovturen: Rød tur på 3 og 5 km

· Vindeholmeturen: Blå tur på 3 1/2 km.

· Vestenskovturen: Gul tur på 2 1/2, 3 og 5 km

Turene kan kombineres.