©  Foto:

Ny Kirstineberg Gods

Ny Kirstineberg Gods drives af Maria Hvid og Martin Kronborg og deres fem børn. De udlever deres fælles drøm om mødet mellem mennesker, indretning og brugskunst, masser af plads og en herlig natur.

Maria har mange års erfaring i detailhandlen inden for interiør og brugskunst, med udpræget sans for god service. En ildsjæl der brænder for at skabe stemning og gør det med stil. Kodeordene er sjæl, stemning og nærvær.

Martin har mere end 15 års erfaring i at afvikle arrangementer, teambuilding, møder og konferencer og ejer i dag business eventbureauet Funky Business. Martin er en kreativ ildsjæl, med en pragmatisk og positiv tilgang til de muligheder, livet bringer. Elsker at møde mennesker og skabe unikke øjeblikke ,der gør en forskel.

Hovedbygningen og avlsbygningerne på Ny Kirstineberg blev opført i 1876. Bygningerne blev tegnet af den kendte arkitekt August Klein. Hovedbygningen er bygget med frontispicer og kviste.

August Klein tilhørte historicismen , som bl. a. på landets godser var højeste mode på hans karrieres højdepunkt i de sidste årtier i 1800 tallet, og han har tegnet talrige nye og ombyggede hovedbygninger og andre bygninger på herregårde rundt om i Danmark.

Det var egentligt først i 1863, at Ny Kirstineberg blev en selvstændig herregård, hvor F. Ø. Hillerups 2 sønner, Victor og S. C. Hillerup overtog hver sin del af Kirstineberg.

Victor Hillerup overtog Gammel Kirstineberg. Den blev i slægtens eje indtil 2002.

Den anden del, Ny Kirstineberg, blev overtaget af broren, marineløjtnant S. C. Hillerup. Her byggede S. C. Hillerup ovennævnte nye hovedbygning, tegnet af den kendte arkitekt August Henning Klein.

Da han døde i 1908 solgte arvingerne gården til hofjægermester Adolpf Tesdorpf, Pandebjerg. Ny Kirstineberg blev centrum for administrationen af Adolpf Tesdorpfs mange besiddelser. Han ejede 6 godser på Falster. I 1925 købte han desuden Gjorslev på Stevns. Adolpf Tesdorpf døde i 1929, og hans kone Agnes Agnete Tesdorpf overtog driften af hans besiddelser bl. a. Ny Kirstineberg og Pandebjerg.

Agnes Agnete Tesdorpf drev godserne til 1940erne, hvor hun overdrog dem til sin søn Axel Valdemar Tesdorpf. Axel døde i 1963, og godserne Ny Kirstineberg og Pandebjerg blev overdraget til hans datter Anne Dorothea Tesdorpf, der i 1973 blev gift med Ivar Castenschiold.

I 2002 overdrog hun en del af godserne til sin og Ivar Castenschiold søn Axel Christian Tesdorpf Castenschiold og i 2007 overtog Axel fuldt ud både Ny Kirstineberg og og Pandebjerg. Ny Kirstineberg drives i dag bl.a. som Bed & Breakfast og eventsted.