©  Foto:

Naturpark Maribosøerne

Enestående fredet naturområde, der byder på Danmarks mest ørige søer, unikt fugleliv, smukke herregårdslandskaber og spændende kulturhistorie.

Naturpark Maribosøerne er en fællesbetegnelse for søerne: Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø, Nørresø og det omkringliggende opland.

De fire søer ligger i et storslået herregårdslandskab, omkranset af marker, eng-, mose- og skovarealer, og for fugle- og naturinteresserede er der mulighed for store oplevelser. Naturparken rummer også mange fortidsminder og har en rig kulturhistorie.

Sø og land
Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl.

Den største af søerne er Søndersø på 852 hektar, som består af tre bassiner og er Danmarks mest ørige sø

Søerne ligger i et område med store lavninger, der er dannet under afsmeltningen af kæmpemæssige isblokke efterladt af gletschere under den sidste istid. Landskabet omkring søerne er derfor – efter lollandske forhold – et ret kuperet landskab, som når højder over 20 meter.

Fuglenes rige
Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv. Især fuglelivet er enestående og derfor af international betydning.

Oplev de imponerende havørne hele året rundt og fiskeørne mellem april og september.

Her er også mulighed for at se bl.a. grågæs, taffelænder og alle fire danske arter af lappedykkere.

På opdagelse i Naturparken
De mange ruter rundt om søerne indbyder til at opleve naturen både til lands og til vands – fx oplagt på cykel, til vandring, i kajak eller med Turbåden Anemonen, som sejler i perioden maj - september.

Find områdets ruter i Naturlandets app her.

Få inspiration til flere unikke naturoplevelser på Sydhavsøerne her.