Naturpark Maribosøerne

Foto: Visit Lolland-Falster
Attraktioner
Haver og parker
Adresse

Maribo Søndersø

4930 Maribo

Kontakt

E-mail:klbni@lolland.dk

Mobil:2547 2909

Midt på Lolland ligger Maribosøerne som et enestående fredet naturområde. Nationalt set er Maribosøerne blandt vores ypperste naturområder, og på grund af fuglelivet er det også et naturområde af international betydning. Naturpark Maribosøerne er en fællesbetegnelse for søerne: Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø, Nørresø og det omkringliggende opland.

De fire søer ligger i et storslået herregårdslandskab, omkranset af marker, eng-, mose- og skovarealer, og for fugle- og naturinteresserede er der mulighed for store oplevelser. Naturparken rummer også mange fortidsminder, og har en rig kulturhistorie.

Naturparken blev indviet i 1994 af Storstrøms Amt i samarbejde med de berørte lodsejere og de involverede kommuner. Navnet er med til at understrege områdets store natur- og kulturhistoriske betydning og til at sætte fokus på benyttelsen og beskyttelsen af området.

Sø og land
Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. Den største af søerne, og Danmarks 8. største sø, er Maribo Søndersø på 852 hektar. Den består af tre bassiner, og er med sine 13 regulære øer, 6 småholme og 3 hængesæk øer uden sammenligning Danmarks mest ørige sø. Røgbølle Sø er på 200 hektar, Hejrede sø på 50 hektar og Nørresø på 40 hektar.

Det er helt specielt at opleve Naturpark Maribosøerne og alle dens små øer til vands. Hvis man ikke selv føler trang til at kaste sig ud i kajak eller robåd, sejler turbåden Anemonen hvert sommerhalvår.
Anemonen gør holdt ved både Borgø, Skelsnæspavillonen og Hestø. Søerne er et beskyttet vildtreservat, og sejlads er derfor kun tilladt på dele af Søndersø. Røgbølle Sø og Hejrede Sø er helt lukkede for offentlig sejlads.

Lolland Kommune ejer øerne Hestø, Fruerø og Præstø, og der er offentlig adgang til de tre øer. De andre øer er private og ejes af godserne Engetofte og Søholt. Den største af øerne er den 17 hektar store ø Borgø, som er den eneste af øerne i Søndersø, der har været beboet i nyere tid. Mange af de mindre øer er meget vigtige ynglefuglelokaliteter, hvor der blandt andet yngler fjordterner og hættemåger.

Havørnenes og fuglenes rige
Naturpark Maribosøerne er kendt for sit rige plante- og dyreliv. Især fuglelivet er enestående. Mange besøger Maribosøerne for at se fiskeørne eller de imponerende havørne, som ellers er kendt for at være kræsne, når de vælger bopæl. Havørnen genindvandrede til Danmark ved Maribosøerne som ynglefugl i 1995 efter at have været væk i 100 år, og den kan nu ses i området hele året rundt, mens fiskeørnene kun er der mellem april og september.

Skulle ørnene svigte, er der mange andre spændende fuglearter i området. Oplev blandt andre masser af grågæs, taffelænder og alle fire danske arter af lappedykkere i området. Lappedykkerne holder til i alle Maribosøerne, og der er gode muligheder for at se nogle af dem langs søernes rørskove.

På opdagelse i Naturparken
De mange ruter rundt om søerne indbyder til at opleve naturen både på i bil, på cykel eller til fods. Rundt omkring er der sat borde og bænke op, så det er let og indbydende at gøre holdt og nyde den medbragte frokost med søudsigt. Husker man sit fisketegn, er det også tilladt at fiske i de offentligt ejede områder.

Tæt på Maribo Sø Camping er et strandområde med kiosk og toiletfaciliteter. Går man længere rundt om søerne er barokhaven i Søholt Park et besøg værd, og længst mod øst Hejrede Friluftsgård, hvor man kan leje cykler, kigge på fugle i fugletårnet og klappe geder.

http://www.naturparkmaribo.dk/

 

 

Oplev turen med smartphone app’en ”Det Naturlige Lolland”. Du bliver guidet rundt med GPS, og får billeder, historier og information undervejs. Find turen i kategorien ”Maribosøerne”. Scan koden og hent app’en eller find den i App Store / Google Play.

Adresse

Maribo Søndersø

4930 Maribo

Opdateret af:
Visit Lolland-Falster